maandag 28 september 2015

Theologie

   Misschien denk je dat theologie een zaak is van abstracte bespiegelingen, hoog boven het drukke gedoe van alledag. Dat dat niet zo is, mag blijken uit het volgende voorbeeld. Enkele maanden geleden hoorden of lazen we over de Iraakse jezidi’s die door strijders van ISIS werden vermoord of als slaaf verkocht. Dat is nogal vaag, vind ik. Wat is het nu? Vermoord? Of als slaaf verkocht?
   Met die jezidi’s is het een rare zaak. Hun godsdienst is een mengeling van oud-Perzisch heidendom en elementen uit de islam. Wat was er het eerst? Dat is een vraag van aanzienlijk praktisch belang. Als de jezidi’s heidenen zijn, die later werden beïnvloed door de Islam, dan kunnen rechtlijnige moslims – en ISIS is zeer rechtlijnig – met heilige teksten aantonen dat ze als slaaf moeten worden verkocht. Maar als de jezidi’s eigenlijk islamieten zijn, die door heidense invloeden van de ware leer zijn afgeweken, dan moeten ze als afvalligen worden vermoord.
   Volgens het ISIS-magazine Dabiq van oktober 2014 wordt de kwestie onderzocht door een studiegroep van theologen.  Ik vind dat ze bij Wikipedia best heel omzichtig tewerk gaan als ze over de oorsprong van het Jezidisme schrijven.

Oorspronkelijk geplaatst op 27 februari 2015.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten