donderdag 12 november 2015

Tax shift

     Ik wou wel eens weten wat mijn financiële vooruitzichten waren met de nieuwe ‘tax shift’. Volgens Het Nieuwsblad van 25 juli weet de regering zelf niet wat haar maatregelen inhouden - of misschien raken ze er op de redactie niet uit, dat kan ook. Ik ben dan maar ten rade gegaan bij L’Echo de la Bourse van diezelfde dag. Ik ga dat niet elke maand doen, hoor!
     L’Echo heeft uitgerekend dat een gezin zoals het onze, met een gemiddeld of hoog inkomen, € 840 per jaar minder zal overhouden door btw-verhogingen – prijsstijgingen dus – en andere heffingen. Dat lijkt veel, maar bij nader inzien valt het mee. Het voorbeeldgezin van L’Echo drinkt nogal wat alcohol, rookt een half pakje per dag en legt 20 000 km per jaar af in een dieselwagen, juist die zaken die flink duurder worden. Aan dat roken en drinken doen wij met ons gezin niet mee en volgend jaar ga ik  me nog meer met de fiets verplaatsen. Ik denk dat ons gezin, alles samen, er jaarlijks rond de 400 euro bij zal inschieten – niet alles onmiddellijk maar vanaf 2018. Ce n’est pas la mer à boire. (Volgens de site french.about.com spreek je dat uit als: seu nay pah lah meh rah bwar.)
     Heel anders is de situatie voor de gezinnen met een laag inkomen – minder dan € 2800 bruto per kostwinner. Dat zijn er heel wat: meer dan 40 % van de loontrekkenden volgens L’Echo. Die moeten ook meer betalen voor elektriciteit, tabak, alcohol, diesel en frisdrank, maar tegelijk krijgen ze een belastingverlaging van 100 euro per maand, dus een soort netto loonsverhoging van € 100 – ook niet onmiddellijk, maar vanaf 2018. Voor een gezin met twee kleinverdieners is dat een inkomstenstijging van € 2400 per jaar.  In 2018 zal zo’n gezin dus € 1560 (2400- 840) meer overhouden op het einde van het jaar.
     Ik heb er zelf niets aan, en er zijn allerlei problemen met zo’n regeling, maar ik gun het die kleinverdieners wel.
     [Er zijn sinds de oorspronkelijke plaatsing van het stuk wel meer cijfers en berekeningsmodellen gepubliceerd. Laat ze maar komen, die cijfers, zolang ik dat niet allemaal moet lezen.]

Oorspronkelijk geplaatst op 29 juli 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten